Jdi na obsah Jdi na menu
 


Baletní terminologie

27. 1. 2009

Baletní terminologie

 

A

Adagio - Termín odvozený od hudebního výrazu adagio. Znamená lehce, volně. Jde o pomalé, ladné pohyby.

Air, en l' - Ve vzduchu. Když je kročná noha ve vzduchu.

Allegro - Termín odvozený z italského hudebního názvu, který znamená rychle, živě. Živé pohyby.

Alongé - Natažený nebo napnutý.

Arabeska - Póza na jedné noze, kdy druhá noha je zanožená a tvoří s tělem ladnou křivku.

Arriére, en - Dozadu. Tanečník provádí krok směrem od publika.

Assemblé - Spojený. Skok, při kterém se nohy před dopadem do páté pozice spojí.

Attitude - Póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni.

Avant, en - Dopředu. Tanečník provádí krok směrem k publiku.

horizontal rule

B

Ballon - Skok. Správně, pružně provedený skok.

Ballonné - Skok, při kterém tanečník dopadne na jednu nohu v demi-plié s kročnou nohou sur le cou de pied.

Battement - Uder. Rychlé pokrčení nebo natažení nohy. Existuje mnoho druhů battement, velkých i malých.

Battement frappé - Energický pohyb kročnou nohou z cou de pied do nízkého natažení dopředu, do strany nebo dozadu.

Battement tendu - Pohyb, při kterém se kročná noha napne rovnoběžně s podlahou.

Battement tendu jeté - Pohyb, při kterém se kročná noha "vyhodí" do vzduchu.

Batterie - Úder. Pohyb, při kterém o sebe nohy ve vzduchu udeří. Existuje množství druhů.

Bras - Paže.

horizontal rule

C

Changement de pieds - Výměna nohou. Malý nebo velký skok, při kterém se ve vzduchu změní pozice nohou.

Cou de pied - Krk chodidla. Pozice kročné nohy na kotníku nebo kolem kotníku stojné nohy.

Croisé - Zkřížený. Pozice, kdy trup je mírně otočen a linie nohou se publiku jeví překřížená.

Cvičení na volnosti - Cvičení ve volném prostoru bez opory tyče.

horizontal rule

D

Dedans, en - Dovnitř. Pohyb, krok nebo obrat těla směrem ke stojné noze.

Dégagé - Uvolněný. Chodidlo v otevřené pozici s ohnutým nártem.

Dehors, en - Ven. Pohyb, krok nebo obrat těla směřuje od stojné nohy.

Demi-plié - Polodřep. Pozice s napůl pokrčenými koleny.

Demi-pointes - Pološpičky. Tanečnice stojí na bříšcích pod prsty.

Derriére - Za. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy za tělo.

Dessous - Pod. Kročná noha se posune za stojnou nohu.

Dessus - Nad. Kročná noha se přemístí před stojnou nohu.

Devant - Před. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy před tělo.

Développé - Rozvinutý. Pohyb, při kterém se zdvižená kročná noha otevře.

Divertissement - Rozptýlení, zábava. Krátké tance zařazované do klasického baletu, aby umožnily jednotlivcům nebo skupinám předvést své dovednosti.

Drženi těla - Způsob držení těla podle pravidel klasického baletu.

horizontal rule

E

Ecarté - Oddělit nebo odhodit stranou. Jedna ze základních póz, kdy nohy tanečníka jsou ve druhé pozici, ale trup je úhlopříčně k publiku.

Echappée - Únik. Pohyb, při kterém se obě nohy současně na zemi nebo ve vzduchu přemístí do otevřené pozice.

Effacé - Póza, kdy trup je mírně otočený a linie nohou je otevřená směrem k publiku.

Elévation - Výška. Výška dosažená při skoku.

Enchaînment - Spojení. Řada propojených kroků.

Epaulement - Umístění ramen, hlavy a těla při pohybu, kterým se tanečník lehce otáčí k publiku nebo se od něj

odklání.

horizontal rule

F

Face, en - Tanečník upírá pohled přímo do publika.

Fermé - Zavřený. Chodidla jsou v zavřené pozici.

Fondu - Vláčný. Plynulý, vláčný pohyb.

Frappé - Úder. Například při battement frappé.

horizontal rule

G

Grand - Velký. Například grand allegro.

Grand allegio - Velké skoky a kroky allegra.

Grand battement - Rychlé a energické "vyhození" nohy do vzduchu.

Grand échappée - Verze skoku échappée sautée, při kterém jsou nohy otevřené jen v momentě doskoku.

Grand jeté - Velký skok z jedné nohy na druhou, nohy jsou ve vzduchu napnuté.

Grand plié - Pozice s plně pokrčenými koleny.

horizontal rule

J

Jambe - Noha.

Jeté - Hozený. Například při battement jeté.

horizontal rule

K

Kalafuna - Prášek připravovaný z pryskyřice borovic, kterým si tanečníci natírají špičky tanečních bot proti smekání.

Klasický balet - Tradiční baletní technika. Také balet druhé poloviny 19. století, z něhož se tradiční technika vyvinula.

horizontal rule

L

horizontal rule

M

Moderní balet - Baletní styl, který vznikl ve 20. slotetí.

horizontal rule

N

Notace - Různé systémy záznamu choreografie baletu psanou formou.

horizontal rule

O

Osa - Pomyslná čára procházející vaším tělem, která vám v každé póze pomáhá držet rovnováhu.

Otočka - Pohyb hlavy při piruetách a jiných točivých pohybech.

Ouvert - Otevřený. Nohy jsou v otevřené pozici k publiku.

horizontal rule

P

Parterre - Na zemi. Například v rond de Jambe parterre.

Pas - Krok. Například pas de chat.

Pas de bounée - Krok z Bourrée. Starofrancouzský tanec, který se stal součástí klasického baletu. Má řadu forem, ale všechny zahrnují několik překročení z jedné nohy na druhou.

Pas de chat - Kočičí krok. Různé variace skoku připomínajícího kočičí krok.

Pas couru - Běh. Postup sestávající z různých variant rychlých, drobných krůčků.

Pas de deux - Tanec pro dvojici.

Pas glisade - Klouzavý krok provedený buď jako skok, nebo na špičkách.

Penché - Nakloněný. Například při arabesque penchée je noha vysoko zanožená a trup nakloněný kupředu.

Petit - Malý. Například petit battement.

Petit allegro - Malé skoky a kroky z allegra.

Petit battement - Rychlé, drobné údery kročné nohy před nebo za stojnou nohou.

Petit échappée - Jedna z verzí skoku échapée sautée, kdy se nohy otevřou už před dopadem.

Pied - Chodidlo.

Pirueta - Otáčení. Způsob otáčení na jedné noze.

Plié - Pokrčení. Pokrčení jednoho nebo obou kolen.

Port de bras - Práce paží. Pohyb paží různými pozicemi.

Pointe tendue - Natažený. Natažená noha je napnutá tak, že spočívá na zemi jen špičkou palce.

Pointes, sur les - Na špičkách. Vyšvihnutí těla na špičky prstů.

Pose - Póza nebo pozice klasického baletu.

Préparation - Příprava. Pohyb, kterým se tanečník připravuje na tanec.

Principal - Hlavní tanečník souboru.

horizontal rule

R

Relevé - Zvednutý. Pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky nebo demi-pointes.

Retiré - Zdvižený. Špička kročné nohy je zdvižena ze zavřené pozice těsně pod koleno.

Révérence - Uklona. Uklona nebo poklona na konci hodiny nebo představení.

Romantický balet - Baletní styl období romantismu z první poloviny 19. stoleti.

Rond de Jambe - Kruh opsaný nohou. Kruhový pohyb nohou.

horizontal rule

S

Sauté - Skočený. Pohyb je proveden jako skok, napřiklad échappée sautée

Seconde, á la - Do druhé. Je li noha na zemi nebo ve vzduchu ve druhé pozici.

Simple - Jednoduchý. Napřiklad sissonne simple.

Sissorule - Druh skoku z obou nohou, který může být proveden mnoha způsoby.

Sissone simple - Skok z obou nohou s dopadem do cou de pied devant nebo

derriére.

Sólista - Tanečník, který tančí sám.

Soubor - Sdružení tanečníků, kteří tanči obvykle jako skupina za podpory sólistů.

Současný tanec - Moderní taneční styl volnější než klasický balet.

Soutenu - S oporou.

Sur - Na. Například sur1es pointes.

Sur place - Na místě.

Synkopy - Zdůraznění rytmické části skladby.

horizontal rule

T

Temps levé - Vyšvihnutí. Poskok na jedné noze.

Temps lié - Spojení. Řada plynule spojených pohybů.

Tendu - Natažený. Například při battement tendu.

Tour en l'air - Otočení ve vzduchu.

Tournant, en - Otočení. Krok provedený s otočením.

Tyč - Tyč upevněná ve výšce paží, která pomáhá tanečníkům udržet při cvičení rovnováhu. Cvičením u tyče se obvykle zahajují hodiny.

horizontal rule

V

Vytočení - Způsob vytočení nohou z kyčelních kloubů, které poskytuje dostatek prostoru pro kroky klasického baletu.